Police Cars

פתרונות איתור-מיגון

מערכת איתור לאופנוע

מערכת לדו-גלגלי

מערכת איתור ומיגון קומפקטית וזעירה המותאמת למצבי עבודה של הכלי הדו גלגלי ומיועדת להסלקה מרבית.


המערכת משולבת חיישן זעזועים המתריע בכל ניסיון של הזזה לא חוקי של הכלי הדו גלגלי.


מוקד הבקרה מתפעל בצורה אנושית כל אירוע הקשור למערכת כולל אירועים חריגים ייחודיים המוגדרים על ידי הלקוח, כגון: יציאות מאזורי עניין, הנעת הכלי בשעות חריגות וניתוק המצבר.


המערכת מאפשרת גם מעקב של הלקוח על הכלי באמצעות אפליקציית סמארטפון כאשר ניתן גם לשלוח מסרון אישי למכשיר הנייד של הלקוח בעת אירוע.

המערכת מתאימה להתקנה גם בטרקטורונים תחת מעטה אטום למים.

Lorry Wheels

מערכת לנגרר

מערכת לנגרר הינה מערכת המתריעה בעת תנועת הנגרר ללא חיבור למתחים, ואו בשעות לא שגרתיות. 

המערכת מוסלקת ומותקנת במעטה קשיח על שלדת הנגרר ומאפשרת מעקב על מיקומו בזמן אמת והיסטורית.

המערכת משולבת סוללת גיבוי פנימית המספקת אנרגיה לתקופה זמן ארוכה, ומחוברת לפנסי הנגרר לטובת טעינת הסוללה בעת הסעת הנגרר ממקום למקום.

במערכת חיישן תנועה פנימי המתריע על תזוזות של הנגרר ללא מקור מתח ובשעות לא סבירות.

מערכת איתור חצי פעילה

מערכת איתור חצי פעילה

מערכת הפועלת בטכנולוגיה לווינית וסלולארית ומאפשרת מיגון אקטיבי חכם באמצעות חיישן ייחודי המתריע בעת התעסקות עם מחשב הרכב או בניסיון לניתוקו.


המערכת תוכננה לספק בטחון מרבי ומניעה איכותית של גניבת הרכב על ידי החלפת מחשב ובמקביל מאפשרת נוחות מקסימלית ללקוח שאינו נדרש בהקשת קוד סודי בכל תחילת נסיעה.

המערכת תתריע גם במצבי בהם נותק מצבר הרכב ואו נעשתה חבלה במרכיבי המערכת.

יעוד המערכת בעיקר לרכבי ביניים גניבים אשר תהליך הגניבה מחייב החלפת מחשב הרכב ועקיפה של מערכות הרכב המקוריות.

בהתאם לדרישת חברת ביטוח ניתן לשדרג את המערכת על ידי הוספת לוח מקשים ועלוקה.

מערכת איתור לגנרטור

מערכת לגנרטור

מערכת לגנרטור הינה מערכת יעודית הספקת מגוון התראות על פעילות בגנרטור וניסיונות לגניבתו.

 

המערכת פועלת בטכנולוגיה לווינית וסלולארית ומאפשרת מיגון אקטיבי חכם, בשליטת מוקד מבצעי הפועל 24/7.

 

בניסיון גניבה המערכת תשדר התראה לחדר הבקרה והמוקדנים בשיתוף עם אוכפי השטח וכוחות הבטחון יפעלו לסיכול הגניבה.

 

למערכת סוללת גיבוי המאפשרת משך עבודה ארוך ללא צורך לחיבור קבוע למתח חיצוני.

בהתאם לדרישת הביטוח ניתן להוסיף מערכת אחת או שתיים נוספות כגיבוי.

מערכת איתור פעילה

מערכת איתור פעילה

מערכת המיועדת להתקנה ברכבי יוקרה, במסחריות, במשאיות ובכלי צמ"ה.

 

המערכת פועלת בטכנולוגיה לווינית וסלולארית ומאפשרת מיגון אקטיבי חכם, בשליטת מוקד מבצעי הפועל 24/7.

 

בניסיון גניבה המערכת תשדר התראה לחדר הבקרה והמוקדנים בשיתוף עם אוכפי השטח וכוחות הבטחון יפעלו לסיכול הגניבה.


המערכת משולבת שלט-קוד / לוח-מקשים / מפתח אישי לזיהוי בעל הרכב ומאפשרת השבתת הרכב באמצעות יחידת "עלוקה" מוסלקת.


המערכת מספקת התראות על זיהוי כניסה לא חוקי לרכב, ניסיון הנעה לא מאושר, חבלה ו/או פגיעה במרכיביה השונים של המערכת, גרירת הרכב וניתוק מצבר.

בהתאם לדרישת הביטוח ניתן להוסיף מערכת אחת או שתיים נוספות כגיבוי.

מערכת איתור לטרקטור

מערכת פוליגון/רדיוס

מערכת איתור ומיגון שפותחה בהתאם לדרישות חברות הביטוח להתקנה בכלים חקלאיים העובדים בשטח.


המערכת משולבת חיישן זעזועים המתריע בכל ניסיון של גרירת/הזזת הכלי.

מוקד הבקרה מוודא שפעילותו החוקית של הכלי הינה בגבולות אזור עניין מוגדר ע"י הלקוח ובשעות העבודה המותרות לכלי.

מוקד הבקרה מתפעל בצורה אנושית כל אירוע הקשור למערכת כולל אירועים חריגים ייחודיים המוגדרים על ידי הלקוח, כגון: יציאות מאזורי עניין, הנעת הכלי בשעות חריגות וניתוק המצבר.


המערכת מאפשרת גם מעקב של הלקוח על הכלי באמצעות אפליקציית סמארטפון כאשר ניתן גם לשלוח מסרון אישי למכשיר הנייד של הלקוח בעת אירוע.