Image by Zach Vessels

פתרונות ניהול צי-רכב

אייקון השבתה מרחוק

השבתה מרחוק

באמצעות חיבור אמצעי השבתה למערכת האיתור ברכב, ניתן לבצע "השבתה" מרחוק של הרכב ולמנוע את הנעתו בשעות ובימים בהם מנהל הצי ו/או בעל הרכב אינו מעוניין כי יבצעו עם רכבו נסיעות מיותרות ולא רצויות. 

את "השבתת" ו-"איפשור" הנסיעה ניתן לבצע באמצעות תוכנת הניהול ו/או האפליקציה בנייד.

אייקון התנהגות נהג

התנהגות נהג

יחידת איתור המשולבת חיישן תאוצות ומנטרת בזמן אמת את אופן הנהיגה בכלי הרכב.
 
יחידת האיתור מתריעה על מגוון אירועים חריגים כגון: בלימות, פניות חדות, תאוטות ותאוצות חריגות, וכו' והן על נסיעה במהירות מופרזת.
 
תוכנת הניהול צי מספקת לכל נהג "ציון נהיגה" הנגזר מאופי הנהיגה שלו בכל נסיעה ונסיעה. 

אייקון מצוקה קולית

מערכת מצוקה-קולית

למערכות ניהול הצי של חברתנו ניתן לחבר לחצן מצוקה המקושר למוקד החברה ובאמצעותו נהג הרכב יכול ליצר אירוע מצוקה שיטופל ע"י המוקדנים במשמרת.

כמו כן ניתן להתקין ברכב מערכת איתור משולבת מיקרופון ורמקול המאפשרת שיחות מצוקה קוליות למוקד החברה, תוך אפשרות האזנה למתרחש ברכב על מנת לקבל תמונה ברורה יותר של אירוע המצוקה שיזם הנוהג ברכב.

אייקון בקרת טמפרטורה

בקרת טמ"פ

באמצעות התקנת חיישני טמ"פ בארגז המשאית ניתן לדעת בזמן אמת את ערכי הטמ"פ בארגז הקירור ולקבל התראות במהלך יום העבודה באמצעות מייל/סמס או בתוכנת הניהול על חריגות טמ"פ מיד בעת התרחשותן.

 

רישום דיווחי הטמ"פ נשאר בשרת הנתונים וניתן בכל עת לתחקרם היסטורית.

אייקון מחשבתון

מחשבתון - שווי מס

מערכת איתור משולבת לוח מקשים המאפשר לנהג הרכב לבחור באם מדובר בנסיעה "פרטית" או נסיעה "עסקית".

תוכנת ניהול הצי מפיקה דוחות נסיעה סיכומיים ומאפשרת לקבל חיתוך של סוגי הנסיעות, מרחקי נסיעה וכל מידע נוסף הנדרש לחישוב שווי מס לעובד הנוהג ברכב.

אייקון נגרר

ניהול נגררים

מערכת איתור מוסלקת המותקנת במעטה קשיח על שלדת הנגרר ומאפשרת מעקב על מיקומו בזמן אמת והיסטורית.

המערכת משולבת סוללת גיבוי פנימית המספקת אנרגיה לתקופה זמן ארוכה, ומחוברת לפנסי הנגרר לטובת טעינת הסוללה בעת הסעת הנגרר ממקום למקום.

במערכת חיישן תנועה פנימי המתריע על תזוזות של הנגרר ללא מקור מתח ובשעות לא סבירות.

אייקון זיהוי נהג

זיהוי נהג

מערכת איתור משולבת אמצעי זיהוי אישי של הנוהג ברכב ומחייבת אותו להצמיד את אמצעי הזיהוי לפני הנעת הרכב כך שבכל נסיעה ונסיעה נרשמת במערכת זיהוי הנוהג ברכב.

ניתן לבצע זיהוי באמצעות מפתח דאלאס אישי או באמצעות לוח מקשים המותקן בדשבורד הרכב.

אייקון ארגז משאית

דיווח דלתות ארגז

באמצעות חיבור מגנטים בדלתות ארגז המשאית ניתן לקבל דיווחי זמן אמת על מצב דלתות הארגז ולזהות פריקה או העמסה של סחורה כולל תחקורי מיקומים היסטורית. 

פיתוח נוסף מבית סקיילוק מאפשר התראה בזמן אמת על פתיחת ארגז לא מורשית או השארת דלת ארגז פתוחה ללא הימצאות הנהג בקרבת הרכב.

אייקון רכבי הסעות

מערכת שכחת ילדים

בהתאם לדרישות התקן הישראלי לרכבי הסעות פיתחנו פתרון ייחודי של מערכת שכחת ילדים המקושרת ליחידת האיתור ברכב ומתריעה בזמן אמת על אי ביצוע סריקת מושבי האוטובוס/מיניבוס. 

המערכת מחייבת את נהג הרכב לבצע סריקה אקטיבית של הרכב אחרת תשודר התראה מקומית ולשרת תוכנת ניהול צי הרכב.